Nieuwe vormen van communicatie


Door de ontwikkelingen in kerk en maatschappij in de zestiger jaren van de twintigste eeuw, die aan de kruisbroeders niet voorbijgingen, ontstond er grote verdeeldheid binnen de Nederlandse provincie, met als gevolg, dat veel medebroeders zijn uitgetreden en een nieuwe levensstaat met een partner kozen, andere medebroeders zich van de grote gemeenschappen afzonderden, in kleine groepen of alleen gingen wonen. Hier wordt pijnlijk duidelijk, dat het gemeenschapsleven niet alleen maar een idylle is maar een moeizaam proces van conflicten uitspreken en onder ogen zien en bewerken. Toch ontstond na enkele jaren een nieuwe beweging. Men wilde met elkaar weer in gesprek komen, men wilde elkaar niet zo maar los en in de steek laten, men wilde de oorspronkelijke motivatie, waarom men in de orde was ingetreden weer opdelven en met elkaar overleggen, hoe dat diepste ideaal van het religieuze leven in de toekomst kan worden verder gedragen. Uit deze behoeften ontstonden twee nieuwe vormen van communicatie, de St. Agatha Gesprekken en de Kontakten met de uitgetreden medebroeders.