De Missieprocuur Nederland


In 1936 werd in Nijmegen door het hoofdbestuur van de Orde van de Kruisheren de Stichting Missieprocuur der Kruisheren opgericht. Het doel daarvan was om de medebroeders missionarissen in Indonesië en Brazilië in hun werk te ondersteunen. Voor het missiewerk van de kruisheren in Belgisch Kongo werd in Diest (België) ook een missieprocuur opgericht.

Jarenlang heeft het hoofdaccent van de ondersteuning gelegen op de materiele en geestelijke hulp bij de opbouw van de locale kerkgemeenschap in algemene zin. In Indonesië betrof dat het Vicariaat Bandung en in Brazilië in de staten Pará met de stad Belém en Minas Gerais met de steden Belo Horizonte, Campo Belo e.a.. Vanuit Nijmegen werden enorme aantallen goederen verstuurd van jeeps tot naaimachines etc. En vanuit Nijmegen vertrokken de kruisheren missionarissen richting Indonesië en Brazilië aanvankelijk per boot maar in de jaren 60 per vliegtuig. Het werk in de missieprocuur werd gecoördineerd door de missieprocurator en zijn medewerkers. De eerste was cfr. J. Busé.

Nu is de missieprocuur voornamelijk het service instituut voor de kruisheren missionarissen die werkzaam zijn in Indonesië, Brazilië en enigszins Kongo. Momenteel zijn er 7 Nederlandse kruisheren werkzaam in Brazilië, 9 in Indonesië en 1 in Kongo.

De werkzaamheden van de missieprocuur zijn:

1.  Algemene ondersteuning:

 • onderhouden van contacten (correspondentie etc.).
 • sociale voorzieningen in Nederland ( ziektekostenverzekering, A.O.W. premie etc.).
 • bemiddeling bij aanvragen van projecten.
 • Hulp bij vakantie of verlof.

2.  Contact met de familie:

 • jaarlijkse familiedag in de schouwburg van Cuijk.
 • Aandacht bij familiegebeurtenissen.

3.  Financiën:

 • Voeren van de boekhouding.
 • Administratie en correspondentie van giften.
 • Beheer van de geldmiddelen.

4.  Deelname aan de missionaire activiteiten in Nederland:

 • Contacten met de missionaire instanties in Nederland.
 • Regulier overleg van missieprocuratoren.

5.  Publiciteit:

 • Informatie / communicatie blad KOM, gratis, 4 keer per jaar, 1250 abonnees.