De Kruisheren in Nederland


In Nederland zijn momenteel nog 2 kloostergemeenschappen van de kruisheren (zo worden ze in Nederland meestal genoemd). Dat zijn St. Agatha en Uden. Vanuit deze twee kloosters is de Orde na 1850 verspreid over België, Amerika, Indonesië, Brazilië en Duitsland. Maar ook in Nederland zelf zijn vanuit die twee kloosters vele andere kloostergemeenschappen gesticht. Uden had een z.g. ‘vrij’ kleinseminarie en St. Agatha de hogere studies. Van daar uit werden in de loop van de 20-ste eeuw Zoeterwoude gesticht als eerste opleidingshuis, en de parochies van Rotterdam en Amsterdam, die vanuit een eigen klooster werden bediend, verder Amersfoort met een middelbare school alsook Bussum, en later nog Neeritter als noviciaathuis. Ook werden parochies aangenomen in Tilburg, IJsselmonde, Ridderkerk, Weert, Odiliapeel en verschillende assistentes in andere parochies.
Onderwijs en parochiezielzorg waren de belangrijkste werkterreinen in Nederland, en vanuit met name de parochies kwamen ook meer sociale projecten aan bod.
Na 1960 daalde de aanwas vrij plotseling heel sterk en dat leidde er noodzakelijk toe dat later een groot aantal van de opgezette projecten moest worden losgelaten en overgegeven aan anderen wegens gebrek aan jonge krachten. Nu is de kruisherengemeenschap van Uden een opvang voor onze ouderwordende confraters, met name voor hen die verzorging nodig hebben. (Website Kruisheren Uden)
Het klooster in Nijmegen is in 2012 gesloten. Het werd oorspronkelijk opgericht als missieprocuur en als gemeenschap voor die kruisheren, die aan de universiteit van Nijmegen studeerden. Tot 2004 was hier ook het provincialaat gevestigd.

Het klooster St. Agatha te St. Agatha (Cuijk), dat na 1850 wel het “moederklooster” wordt genoemd krijgt in onze tijd een grensoverschrijdende betekenis met het oog op het behoud van ons culturele historische en spirituele erfgoed. Daarover leest u verderop bij de Stichting St. Aegten. Sinds 2004 bevindt zich ook het Provincialaat in het klooster van St.Agatha. Tevens bevindt zich daar ook het secretariaat van de provincie.