De Kruisheren in Duitsland


De tegenwoordig in Duitsland levende kruisbroeders kunnen de overblijfselen van een rijke traditie bezoeken en bewonderen. Er bestaan nog veel gebouwen, die vroeger kruisbroederklooster waren of er toe behoorden, zo in Düsseldorf, de kruisherenkerk, in Glindfeld, in Falkenhagen, in Bentlage, in Aken, in Ehrenstein, in Wuppertal. Hun oorsprong ligt in het begin van de geschiedenis van de orde, in de late middeleeuwen. Door de reformatie, door de confiscatie door Napoleon en later door het Duitse Rijk (in 1804) werden alle kloosters opgeheven. Eerst 150 jaar later in 1954 kwamen enkele Nederlandse kruisbroeders naar Wuppertal om de orde in Duitsland opnieuw te vestigen. Twee oude kloosters werden opnieuw door kruisbroeders bewoond, in Ehrenstein en in Beyenburg. In bijna vijftig jaren heeft de orde in Duitsland een ontwikkeling gemaakt van groei naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de Nederlandse moederprovincie en terugkeer in de eenheid van de Europese provincie. Aanvankelijk heeft de orde zich snel uitgebreid vanuit Wuppertal naar Ehrenstein, Bonn Universität, Bonn-Beuel, Neuss, Ratingen-Lintorf- Breitscheid. De kruisbroeders hebben zich sterk geëngageerd in de parochiezielzorg in het bisdom Keulen, in het studentenpastoraat in Bonn, in het ziekenhuispastoraat en in de spirituele en pastorale begeleiding van enkelingen en groepen. Toch is het niet gelukt tot een zelfstandig deel van de orde uit te groeien. In augustus 2000 werden de kruisbroeders in Duitsland een onderdeel van de Europese provincie, een fusie uit de Nederlandse, Belgische en Duitse kruisbroeders. In Duitsland telt de orde momenteel 13 leden. Er bestaat nog één kleine kloostergemeenschap in Wuppertal-Beyenburg.
De kloostergemeenschappen Bonn-Beuel, Limperich en in Wuppertal-Elberfeld werden dit jaar opgeheven.. Het klooster Ratingen-Lintdorf is dit jaar gesloten. Enkele kruisbroeders leven en werken nog op enkele andere plaatsen buiten de gemeenschappen. Om deze reden is het ook niet meer mogelijk om kandidaten voor deze orde aan te nemen. Kandidaten uit Duitsland zijn van harte welkom binnen de Europese provincie van de kruisheren, waar de kruisheren van Duitsland bijhoren.
Voor informatie over de geschiedenis van de orde in Duitsland kan men terecht bij Dirk Wasserfuhr in het kruisherenklooster in Beyenburg (Wuppertal). Voor een eerste kennismaking met de kruisbroeders kan men terecht bij de vertegenwoordiger van de Duitse kruisheren in het provinciebestuur, Chris Aarts. Voor de opleiding tot lid van de orde moet men zich aansluiten bij het internationale noviciaat, dat in België gevestigd is bij Patrick Bonte.