De Kruisheren in Congo (RDC)


Tot de Europese provincie van de kruisheren behoort ook de pro-provincie Congo. Dit deel van de orde is al gedeeltelijk een zelfstandige eenheid, maar is nog niet geheel onafhankelijk.

Het effectieve begin van de kruisherenmissie in Congo ligt op 1 oktober 1920. Toen vertrokken vanuit Antwerpen zes confraters richting Congo. Daar wilden zij de blijde boodschap van Jezus van Nazareth brengen aan de mensen uit de regio Bondo. Dit was een gebied wat de Norbertijnen van Tongerlo aan hen overlieten omdat zij moeite hadden om het te bedienen. Het gebied dat de Norbertijnen toegewezen was, was te groot… De Kruisheren bouwden er scholen, hospitalen, dispensaria, kerken en huizen. Tegelijkertijd probeerden zij de Congolezen in aanraking te brengen met het geloof van Jezus van Nazareth. Hun aantal groeide uit tot 64 in 1960, het jaar van de onafhankelijkheid van Congo. Maar door de troebelen die daarop volgden, bleven meerdere confraters in Europa. In de jaren 1964-1965 werden er te Dakwa en Buta 23 kruisheren vermoord door de toenmalige opstandelingen (simba’s). Het was een erg zwarte tijd in de geschiedenis van onze missie…

Toch ging men in 1967 terug en herbegon men met de overgebleven confraters opnieuw te missioneren. Dit was een tweede begin. Maar in 1984 werd besloten om een nieuw begin te maken met hun missiewerk in het bisdom Beni-Butembo. Zij startten er met 4 confraters. Toen later het bisdom Bondo van een gedeelte van hun diensten afzag, groeide de groep kruisheren in het bisdom Beni-Butembo met vier eenheden aan. Al vlug boden zich meerdere Congolese kandidaat-kruisheren aan.

Er werd dus gestart met een opleiding in Mulo (postulaat, noviciaat en filosofie). Theologie gingen de toekomstige kruisheren volgen in Kinshasa. In 2009 telde men er 57 geprofeste confraters, waaronder 20 priesters en de groei blijft voortduren… terwijl het land zelf steeds verder wegzinkt in de onbestuurbaarheid… De nieuwe generatie Kruisheren wil, in de geest van het evangelie, hun landgenoten de hand reiken om hen te verheffen uit hun ellende…

Meer uitgebreide gegevens i.v.m. de geschiedenis van de kruisherenmissie in Congo en nieuws over de actuele situatie, kan u vinden in het tijdschrift: ‘Kruis & Wereld’. Zie ook de website: www.crosiersincongo.com