Impressie van de Provinciedag op 19 september 2012 in Hannut


opening van de provinciedag
De provinciedag wordt geopend.
Vlnr: Toon Rutten o.s.c., prior van Pratista (Ind), Peter Snijkers o.s.c., prior provinciaal van Europa, en Marcel Smits o.s.c.

Op woensdag 19 september kwamen ruim 30 confraters samen voor een provinciedag. Een frisse start na de zomervakantie! De Kruisherenpriorij van Hannut zette de deuren gastvrij open. Bij een kop koffie konden de medebroeders elkaar hartelijk begroeten. Provinciaal Peter Snijkers opende de voormiddagsessie. Hij heette iedereen welkom. Ook drie medebroeders uit de Indonesische Provincie Sang Kristus, met verlof in Nederland, waren aanwezig: Toon Rutten, Tjeu Kuppens en Rob Stigter. Hun deelname aan onze Provinciedag werd op prijs gesteld. Confrater Jan Koopman, die uit de Kongolese proprovincie Martyrs de Bondo naar Europa terugkeerde, werd begroet! Ontmoeting, bezinning, uitwisseling, en informatie …: activiteiten van deze provinciedag die als volgt werden ingevuld.

Toekomstperspectief van de gemeenschap Hannut
Het begon met een uiteenzetting over het dagelijkse leven van de Kruisherengemeenschap van Hannut, door de kersverse Prior Pierre Vandormael. Zijn overzichtelijke presentatie bracht in beeld hoe de priorij aan het charisma van de Orde gestalte geeft. Een leefproject met een vijftal basispijlers: het broederlijk en intercultureel (met Afrikaanse medebroeders) samenleven in gemeenschap, een liturgisch leven met mogelijkheid tot deelname van gelovige christenen, godzoekers gastvrij ontvangen (individueel of in groep), apostolaat op school, in het decanaat, en het bisdom. Iedere medebroeder die van de priorij deel uitmaakt (inwonend of anders wonend) draagt persoonlijk bij tot dit ordesproject. Hij doet dit met de toevertrouwde talenten en op zijn vertrouwde plek. Pierre Vandormael liet elke medebroeder van zijn convent de revue passeren. Hij deed dit op een respectvolle, waarderende manier. Pierre kruidde alles met fijn gekruide snuifjes humor. Meestal horen en leren wij alleen iets over het leven van medebroeders, kort nadat ze gestorven zijn (in memoriam). Pierre lanceerde een nieuw genre: vertel iets goed van confraters, als ze nog in leven en vitaal zijn.

Prior Vandormael vertelt over de priorij Hannut Impulsen voor bezinning op nieuwe evangelisatie

Links: Pierre Vandormael o.s.c., prior van Hannut, presenteert het toekomstperspectief van de priorij
Rechts: Koos van Etten o.s.c. en Jan Rooijakkers o.s.c. geven impuls aan de bezinning op nieuwe evangelisatie

Bezinning op nieuwe evangelisatie
Medebroeders Jan Rooijakkers en Koos van Etten gaven inhoudelijke aanzetten om te bezinnen en uit te wisselen over nieuwe evangelisatie. Het ‘Jaar van het Geloof’ (2012-2013) zoomt in op de nood aan een nieuwe evangelisatie in o.a. West-Europa, waar praktiserende en belijdende gelovige christenen een minderheidsgroep zijn. Onze presentatoren suggereerden zes ‘richtlijnen’ voor processen van nieuwe evangelisatie. Een nieuwe evangelisatie beoogt de vorming van de innerlijkheid, de persoonlijke overtuiging, een volwassen geweten, en een evenwichtig beoordelingsvermogen als krachten die het leven van een christenmens dragen. Koos van Etten vertelde hoe hij deze visie uitwerkt in het omgaan met de Schrift. Jan Rooijakkers sprak over de implicaties van genoemde richtlijnen voor zijn begeleidingswerk bij retraites. In de namiddag konden de medebroeders in vier kleine groepen hierover verder van gedachten wisselen. Als creatieve minderheid zijn christenen in West-Europa, en dus ook de Kruisheren, geroepen om een zoutend zout en een lichtend licht te zijn.

Informatieuitwisseling
Een provinciedag is voor de hogere overste een gelegenheid om aspecten van het uitvoerende beleid wat toe te lichten.

De provinciaal en zijn raad hebben uitgaande van het leefbaarheidsbeleid (goedgekeurd door het Provinciaal Kapittel van 2010) besluitvaardige stappen ondernomen in het afbouwen van enkele huizen, waaronder Hasselt en Nijmegen. Ook sprak Peter Snijkers in diezelfde context over de recente ontwikkelingen rond de gemeenschappen van Diest en Denderleeuw. De priorijen van Hannut, Maaseik en Sint Agatha kregen de afgelopen twee jaar personeelsversterking.

De actuele situatie van de Proprovincie Martyrs de Bondo werd toegelicht. Het ontbreekt de proprovincie niet aan potentiële mankracht, stelde de provinciaal. Ieders investering is vereist om de leefbaarheid van het charisma van de Kruisherenorde te garanderen. De magister generaal en zijn raadslid hielden er onlangs de canonieke visitatie. De provinciaal zal, tevens als proprovinciale administrator, zelf een werkbezoek brengen.

In 2013 houdt de Europese provincie een gewoon provinciaal kapittel. De convocatiebrief is verzonden. De 14 afgevaardigden worden gekozen. Het kapittelthema is geïnspireerd aan de broodrede van Jezus (Joh. 6): vijf broden en twee vissen, en aan overgebleven brokken haalde men twaalf korven op. Er worden drie pre-kapitteldagen georganiseerd (11 februari, 1 mei, 20 mei 2013). Niet-kapittelleden worden dan ook uitgenodigd. Allen dienen bij de voorbereidende besprekingen betrokken te zijn. Vaak voelen we ons als de machteloze leerlingen. Toch is er vitaliteit: méér dan ge denkt! Vitaliteit benoemen, erin investeren voor een toekomst op korte, middellange en lange termijn, zal het werk van het provinciaal kapittel (Maaseik, Campus Harlindis en Relindis, 4 tot 9 augustus 2013) zijn.

The Congo Connection

The Congo Connection: Jan Koopman o.s.c., Rob Stigter o.s.c., Huub Wagemans o.s.c., Charles Pataya o.s.c., Anselme Tsongo o.s.c.

Tot slot
En tot slot: een oprecht en welgemeend woord van dank aan de Priorijgemeenschap van Hannut, voor de fijne ontvangst, de heerlijke maaltijd, de prachtige tuin voor de middagwandeling, … Een geslaagde provinciedag!

> Pierre-Paul Walraet o.s.c.