Post-kapitteldag: vitalisering van onze spiritualiteit


In de eerste volle week van de maand augustus van dit jaar vond te Maaseik in België het driejaarlijkse gewone provinciaal kapittel van de Europese Kruisherenprovincie plaats. U vindt hiervan een gedetailleerd verslag – met foto’s – op deze website. Voorafgaande werden in februari en mei drie pre–kapitteldagen gepland. Toen werd voorbereidend werk gedaan, om het eigenlijke kapittel goed en efficiënt te doen verlopen. Op vrijdag 8 november 2013, en woensdag 11 december 2013 vonden twee post–kapitteldagen plaats, telkens in de priorij van Maaseik. Deze initiatieven lieten toe meer tijd en ruimte te geven aan het onderling bespreken van wezenlijke elementen van ons religieus leven als kruisheer.

spiri-dag13-1
studiedag Kruisheren bezinnen zich over de beleving van hun spiritualiteit

De eerste post–kapitteldag pikte het thema op waarmee het pre–kapittelproces op 11 februari 2013 begonnen was: vitalisering van onze spiritualiteit. Na de bespreking van een basisdocument, werd toen een kapittelcommissie aangesteld. De medebroeders Jan Rooijakkers, Edgard Claes en Pierre-Paul Walraet kregen de opdracht een sessie rond het thema voor te bereiden. Deze sessie vormde de agenda voor de eerste post–kapitteldag.

Deze dag had, eigen aan de aard van het onderwerp, een overwegend bezinnend karakter. Geen verkondiging van ingewikkelde theorieën over spiritualiteit. Medebroeders vertelden over wat hen vooral persoonlijk (individueel) bezielt. Er werden geen besluiten genomen en geen beleidsbepalende richtingen aangegeven waarmee de prior provinciaal en zijn raad aan de slag moeten gaan. De post–kapitteldag resulteerde vooral in korte, haalbare aanbevelingen en inspirerende opmerkingen die mogelijkerwijze onze spiritualiteit kunnen verlevendigen.