15 jan 2012

Afscheid van de kruisheren in Runkst-Hasselt

Category: Gemeenschappenkruisheer @ 17:52

Afscheid in Hasselt

Na meer dan 51 jaar verlaten de kruisheren Hasselt. Dit werd op zondag 15 januari in de Heilig Kruiskerk in Runkst-Hasselt met een drukbezochte afscheidsviering herdacht. De dankbaarheid voor die jarenlange zorg en dienstbaarheid van de kruisheren in Runkst en omgeving stond in de viering centraal.


01 jan 2012

Welkom confraters Belo Horizonte

Category: Provinciekruisheer @ 17:53

De Braziliaanse medebroeders in Belo Horizonte
Vlnr: Tiago van Winden, João van Doren, Teófilo Dalessi, Leonardo Bogaartz, Haroldo Hubers, Guilherme van de Lokkant

Op 1 januari 2012 zijn de Nederlandse medebroeders in Brazilië bij het ophouden van de Braziliaanse provincie Senhor Bom Jesus opgenomen in de Europese provincie van de Zalige Theodorus van Celles. Wij heten hen van harte welkom in de Europese provincie van waaruit zij vele jaren geleden als missionaris uitgezonden werden naar het land van het Kruis.

Tags: ,


24 jan 2011

Buitengewoon Provinciaal kapittel 2011

Category: Provinciekruisheer @ 17:54

De provincie van de Zalige Theodorus van Celles van de Orde van het Heilig Kruis hield op 6 en 7 februari 2011 een buitengewoon keuzekapittel om een nieuwe provinciaal te kiezen. De nieuwe bestuurssamenstelling is: Peter Snijkers o.s.c., prior provinciaal, Wim Slangen o.s.c., vice-provinciaal, Jan Rooijakkers o.s.c., Guy Rigole o.s.c. en Edgard Claes o.s.c., raadsleden.


17 sep 2010

Officiële jubileumfoto’s

Category: Publicatieskruisheer @ 17:54

Na afloop van het jubileumfeest van 8-14 september zijn de officiële groepsfoto’s beschikbaar.

Leden van het generaal kapittel 2010
De leden van het buitengewoon generaal kapittel van 2010 (link: Grote afbeelding)

Kruisheren bij het jubileumfeest
Alle aanwezige kruisheren op 14 september, het feest van de Kruisverheffing (link: Grote afbeelding)

Jubileumgasten
De internationale groep gasten van de jubileumweek (link: Grote afbeelding)


12 aug 2010

Provinciaal kapittel 2010

Category: Provinciekruisheer @ 17:56

Van 1 tot 6 augustus 2010 waren 28 kruisheren in Kommern, Duitsland bijeen om het driejaarlijkse provinciaal kapittel te houden. Ook is een nieuw bestuur gekozen, bestaand uit: Huub Wagemans o.s.c., Prior provinciaal, Peter Snijkers o.s.c., vice-provinciaal, Jan Rooijakkers o.s.c., Wim Slangen o.s.c. en Guy Rigole o.s.c., raadsleden.


12 aug 2010

Met wortels tot in het water

Category: Pro-provincie Congo,Publicatieskruisheer @ 17:55

Bij gelegenheid van het jubileum van de Orde der Kruisheren en van de onafhankelijkheid van Congo, schreef ordehistoricus dr. Roger Janssen o.s.c. een geïllustreerde geschiedenis van de Kruisheren-missie in West-Uelé (Kongo) van 1920-1993.

In 1920 reisden de eerste kruisheren-missionarissen af naar Congo. Zij gingen evangeliseren in West-Uelé, met Bondo als centrum. Meer dan honderd broeders en priesters hebben er tot 1993 met hart en ziel hun religieus apostolaat uitgedragen in dienst van de Kerk. Zij leerden er werken in een gans andere leefwereld dan die van hun thuisland. Mettertijd evolueerde hun apostolaat van heersen in dienstbaarheid voor de inlanders naar handelen met en voor de inlanders. De jaren zestig vormden in meer dan één opzicht een breuklijn. Een aantal missionarissen werd vermoord. De kruisheren-missie kreeg na de onafhankelijkheid van Congo en de rebellie van de Simba’s een ander profiel. Vanaf de jaren zeventig werd ze progressief overgedragen aan de inlandse clerus. In 1993 verlieten de laatste kruisheren met pijn in het hart het bisdom Bondo. De orde was toen al begonnen met een nieuw project in de Kivu.

Het boek is te koop via het contactformulier van deze website.
dr. Roger Janssen o.s.c.
Met wortels tot in het water; De Kruisheren-missie in West-Uelé; 1920-1993
Uitgever Clairlieu; 280 pags. (geann. en geïll.); prijs € 30, excl. verzendkosten.


07 mei 2010

Oord van helder licht

Category: Provincie,Publicatieskruisheer @ 17:56

In het kader van het 800-jarig jubileum van de Orde van de Kruisheren heeft de Europese provincie “Oord van helder licht. 800 jaar Orde van het Heilig Kruis, 1210-2010” als jubileumboek uitgegeven. Ordehistoricus dr. R. Janssen o.s.c. heeft geschreven over de verschillende perioden in de lange geschiedenis van de Orde. Daarnaast zijn vele illustraties opgenomen uit het rijke erfgoed van de kruisheren.
Het boek is te koop via het contactformulier van deze website.

dr. Roger Janssen o.s.c.
Oord van helder licht; 800 jaar Orde van het Heilig Kruis; 1210-2010
ISBN 978-90-815-3220-4; 384 pags.; prijs € 30, excl. verzendkosten.


13 aug 2009

Leven met lijden

Category: Publicatieskruisheer @ 17:57

Als bijdrage aan het 800-jarig bestaan van de Orde van de Kruisheren heeft medebroeder Martien Jilesen een boek geschreven, waarin hij zijn ervaringen met lijden in zijn eigen leven en in het leven van de mensen met wie hij door zijn werk in contact gekomen is, geëvalueerd heeft. Op 22 juni 2009 is dit boek door de uitgeverij Kok, Kampen, tijdens een bijeenkomst van de Europese kruisheren in Maaseik officieel gerepresenteerd. De titel van het boek is:

Martien Jilesen: Leven met lijden. Uitgeverij Kok, Kampen, 2009.
ISBN 978 90 43 5 16327; Prijs: 17,90 Euro.

De uitgever prijst het boek zo aan:

Zelfhulpboek voor mensen die worstelen met uiteenlopende vormen van lijden, en met de vraag welke rol hun geloof speelt bij het draaglijker of ondraaglijker maken daarvan.

  • Systematische bespreking van (religieuze)denkbeelden over de zin van het lijden
  • Speciale aandacht voor chronische pijn, depressie, medetijden en schuldgevoel
  • Mild, modern, menselijk

Lijden is een werkwoord, vindt Jilesen. Pijn, teleurstelling, onrecht en ellende zijn een gegeven. Ook God kan daar weinig aan doen, denk hij. Maar hoe wij daarmee omgaan, of we eraan lijden of niet, dat is een andere kwestie.

Het geloof en de mensen om ons heen kunnen ons helpen de ellende te aanvaarden en daardoor minder te lijden. Jilesen legt uit hoe. Gebaseerd op moderne theologische en psychologische inzichten. Redenerend vanuit ervaringen via denkbeelden, naar de praktijk.

Martien Jilesen (1930) werkte ruim 40 jaar als pastor en psychotherapeut in Duitsland. Daar publiceerde hij onder andere het vertaalde: ‘Met God op weg – Retraite in het dagelijkse leven’ (Kok, 1996, co-auteur: J. Jülicher)


« Vorige pagina