Leven met lijden


Als bijdrage aan het 800-jarig bestaan van de Orde van de Kruisheren heeft medebroeder Martien Jilesen een boek geschreven, waarin hij zijn ervaringen met lijden in zijn eigen leven en in het leven van de mensen met wie hij door zijn werk in contact gekomen is, geëvalueerd heeft. Op 22 juni 2009 is dit boek door de uitgeverij Kok, Kampen, tijdens een bijeenkomst van de Europese kruisheren in Maaseik officieel gerepresenteerd. De titel van het boek is:

Martien Jilesen: Leven met lijden. Uitgeverij Kok, Kampen, 2009.
ISBN 978 90 43 5 16327; Prijs: 17,90 Euro.

De uitgever prijst het boek zo aan:

Zelfhulpboek voor mensen die worstelen met uiteenlopende vormen van lijden, en met de vraag welke rol hun geloof speelt bij het draaglijker of ondraaglijker maken daarvan.

  • Systematische bespreking van (religieuze)denkbeelden over de zin van het lijden
  • Speciale aandacht voor chronische pijn, depressie, medetijden en schuldgevoel
  • Mild, modern, menselijk

Lijden is een werkwoord, vindt Jilesen. Pijn, teleurstelling, onrecht en ellende zijn een gegeven. Ook God kan daar weinig aan doen, denk hij. Maar hoe wij daarmee omgaan, of we eraan lijden of niet, dat is een andere kwestie.

Het geloof en de mensen om ons heen kunnen ons helpen de ellende te aanvaarden en daardoor minder te lijden. Jilesen legt uit hoe. Gebaseerd op moderne theologische en psychologische inzichten. Redenerend vanuit ervaringen via denkbeelden, naar de praktijk.

Martien Jilesen (1930) werkte ruim 40 jaar als pastor en psychotherapeut in Duitsland. Daar publiceerde hij onder andere het vertaalde: ‘Met God op weg – Retraite in het dagelijkse leven’ (Kok, 1996, co-auteur: J. Jülicher)