Kruisheren vieren 60 jaar aanwezigheid in Duitsland


Op zondag 15 september 2013, daags na het Hoogfeest van Kruisverheffing, vond te Wuppertal–Beyenburg in Duitsland een eenvoudige maar niet minder sprekende viering plaats. Deze viering hield verband met de zestigjarige aanwezigheid van de Kruisheren in Duitsland. Het betreft hier de verjaardag van de tweede periode van aanwezigheid in de geschiedenis van de kruisherenorde.

Om 9u werd de eucharistie gevierd, waarin confrater Chris Aarts o.s.c. voorging. Concelebranten waren de medebroeders Johannes Feller o.s.c. en Pierre-Paul Walraet o.s.c. als vertegenwoordiger van de Prior Provinciaal van de Europese Kruisherenprovincie. En niet te vergeten de twee medebroeders die het klooster van Beyenburg bewonen. De medebroeders Gerard Vos o.s.c. en Dirk Wasserfuhr o.s.c.. Pater Chris Aarts verzorgde ook de homilie.

Na de viering werd iedereen uitgenodigd om in processie naar het kerkhof van Beyenburg te trekken. Dit kerkhof ligt kort bij het kloosterpand en de kerk. Er werd een betekenisvol gedachtenismoment gehouden voor alle Kruisheren die er begraven liggen. Er werd gebeden, de graven werden gezegend. De aanwezigen werden uitgenodigd om een witte roos bij een van de graven te leggen. Dit gebeurde in een respectvolle stilte.

Na dit bezoek aan het kerkhof, was er voor genodigden een eenvoudige maaltijd voorzien. Daar werden herinneringen uit de verleden geschiedenis van de medebroeders in Duitsland verteld.

gedachtenis op het kerkhof
Confraters Gerard Vos, Dirk Wasserfuhr, Johannes Feller en Chris Aarts maaltijd tot besluit