Congolese Kruisheren tot diaken en priester gewijd


Donderdag 29 augustus 2013, gedachtenis van het martelaarschap van Johannes de Doper, was een bijzonder feestelijke dag voor het bisdom Butembo-Beni, gelegen in de Noord Kivu provincie van de Democratische Republiek Congo.

De lokale bisschop, Monseigneur Paluku Sikuli Melchisédeck, wijdde door handoplegging en gebed zes nieuwe priesters en zes diakens. Onder deze wijdelingen waren ook zes jonge Kruisheren, namelijk de confraters: Kambale Muhongya François-Xavier, Kakule Nzumbuko Faustin, Kambale Sikulikimbya Emmanuel, Kahindo Makuko Baudouin en Mumbere Kayange Remacle werden – samen met één diaken van het bisdom – tot priester gewijd. In diezelfde viering werd confrater Kakule Tawitemwira Albin, die afgelopen juni zijn studies theologie en missiologie voltooide, diaken gewijd, samen met vijf seminaristen.

De wijdingsplechtigheid vond plaats tijdens de eucharistieviering voorgegaan door genoemde bisschop in de parochiekerk van Kitatumba te Butembo. De viering begon om 9.30u lokale tijd en nam meer dan vijf uren in beslag. Hartelijke gelukwensen aan alle medebroeders en hun diocesane collega’s.

wijding
Bij het zingen van de litanie van alle heiligen
wijdeling
Wijdeling knielt voor de bisschop