13 nov 2013

Bewogen stilte: een tentoonstelling in Ter Apel

Category: Publicatieskruisheer @ 17:58

Het plaatsje Ter Apel, in het noordoosten van Nederland (provincie Groningen), is een kloostermuseum rijk. Ooit, vanaf het einde van de 15de eeuw tot de Reformatie, woonden en leefden er kruisheren. Het klooster kreeg toen de naam Domus Novae Lucis (Huis van het Nieuwe Licht). Deze kloosternaam roept bij kruisheren ook Clarus Locus in gedachten (Oord van Helder Licht): Clairlieu te Hoei in België, waar volgens de traditie de Orde ontstond.

kruisherenklooster Ter Apel

Het kruisherenklooster Domus Novae Lucis in Ter Apel

In dit Huis van het Nieuwe Licht lopen geregeld tentoonstellingen. Maar de expositie waarover we hier melding maken betreft kunstwerken van twee medebroeders: Edgard Claes o.s.c. en Bernhard Leisenheimer o.s.c. Te bezichtigen zijn schilderijen, beeldhouw– en aardewerk en bijzondere kunstboekbanden.

De tentoonstelling werd op zondag 27 oktober officieel geopend. Medebroeders, familie, vrienden, kennissen en andere geïnteresseerden waren voor deze gelegenheid naar het noorden getrokken. Bij de vernissage heeft naast magister generaal dr. Glen Lewandowski de Belgische dr. Bart Op de Beeck, werkzaam aan de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, het woord gevoerd. Ward Van Hertum, neef van Edgard Claes verzorgde enkele gewaardeerde muzikale intermezzo’s, met slagwerk van de marimba, een aan de xylofoon verwant muziekinstrument.

bij de toespraak

E. Claes o.s.c., dhr. B. Op de Beeck, B. Leisenheimer o.s.c., dhr. H. Kroeze (directeur van het kloostermuseum) beluisteren de toespraak van de magister generaal

De diepzinnige inleiding van de magister generaal is drietalig en in een eenvoudige brochure uitgegeven. De oorspronkelijke taal van de toespraak is in het Engels. Medebroeder Joe Op de Kamp o.s.c. verzorgde de Nederlandse vertaling, en Zuster Susanna Mander (dominicanes) de Duitse vertaling. U kan deze tentoonstelling bezoeken tot zondag 02 maart 2014.

Voor verdere informatie over Bewogen Stilte, bezoek de website van het Ter Apel’s kloostermuseum: http://www.kloosterterapel.nl/nl/expositie-bewogenstilte


17 sep 2010

Officiële jubileumfoto’s

Category: Publicatieskruisheer @ 17:54

Na afloop van het jubileumfeest van 8-14 september zijn de officiële groepsfoto’s beschikbaar.

Leden van het generaal kapittel 2010
De leden van het buitengewoon generaal kapittel van 2010 (link: Grote afbeelding)

Kruisheren bij het jubileumfeest
Alle aanwezige kruisheren op 14 september, het feest van de Kruisverheffing (link: Grote afbeelding)

Jubileumgasten
De internationale groep gasten van de jubileumweek (link: Grote afbeelding)


12 aug 2010

Met wortels tot in het water

Category: Pro-provincie Congo,Publicatieskruisheer @ 17:55

Bij gelegenheid van het jubileum van de Orde der Kruisheren en van de onafhankelijkheid van Congo, schreef ordehistoricus dr. Roger Janssen o.s.c. een geïllustreerde geschiedenis van de Kruisheren-missie in West-Uelé (Kongo) van 1920-1993.

In 1920 reisden de eerste kruisheren-missionarissen af naar Congo. Zij gingen evangeliseren in West-Uelé, met Bondo als centrum. Meer dan honderd broeders en priesters hebben er tot 1993 met hart en ziel hun religieus apostolaat uitgedragen in dienst van de Kerk. Zij leerden er werken in een gans andere leefwereld dan die van hun thuisland. Mettertijd evolueerde hun apostolaat van heersen in dienstbaarheid voor de inlanders naar handelen met en voor de inlanders. De jaren zestig vormden in meer dan één opzicht een breuklijn. Een aantal missionarissen werd vermoord. De kruisheren-missie kreeg na de onafhankelijkheid van Congo en de rebellie van de Simba’s een ander profiel. Vanaf de jaren zeventig werd ze progressief overgedragen aan de inlandse clerus. In 1993 verlieten de laatste kruisheren met pijn in het hart het bisdom Bondo. De orde was toen al begonnen met een nieuw project in de Kivu.

Het boek is te koop via het contactformulier van deze website.
dr. Roger Janssen o.s.c.
Met wortels tot in het water; De Kruisheren-missie in West-Uelé; 1920-1993
Uitgever Clairlieu; 280 pags. (geann. en geïll.); prijs € 30, excl. verzendkosten.


07 mei 2010

Oord van helder licht

Category: Provincie,Publicatieskruisheer @ 17:56

In het kader van het 800-jarig jubileum van de Orde van de Kruisheren heeft de Europese provincie “Oord van helder licht. 800 jaar Orde van het Heilig Kruis, 1210-2010” als jubileumboek uitgegeven. Ordehistoricus dr. R. Janssen o.s.c. heeft geschreven over de verschillende perioden in de lange geschiedenis van de Orde. Daarnaast zijn vele illustraties opgenomen uit het rijke erfgoed van de kruisheren.
Het boek is te koop via het contactformulier van deze website.

dr. Roger Janssen o.s.c.
Oord van helder licht; 800 jaar Orde van het Heilig Kruis; 1210-2010
ISBN 978-90-815-3220-4; 384 pags.; prijs € 30, excl. verzendkosten.


13 aug 2009

Leven met lijden

Category: Publicatieskruisheer @ 17:57

Als bijdrage aan het 800-jarig bestaan van de Orde van de Kruisheren heeft medebroeder Martien Jilesen een boek geschreven, waarin hij zijn ervaringen met lijden in zijn eigen leven en in het leven van de mensen met wie hij door zijn werk in contact gekomen is, geëvalueerd heeft. Op 22 juni 2009 is dit boek door de uitgeverij Kok, Kampen, tijdens een bijeenkomst van de Europese kruisheren in Maaseik officieel gerepresenteerd. De titel van het boek is:

Martien Jilesen: Leven met lijden. Uitgeverij Kok, Kampen, 2009.
ISBN 978 90 43 5 16327; Prijs: 17,90 Euro.

De uitgever prijst het boek zo aan:

Zelfhulpboek voor mensen die worstelen met uiteenlopende vormen van lijden, en met de vraag welke rol hun geloof speelt bij het draaglijker of ondraaglijker maken daarvan.

  • Systematische bespreking van (religieuze)denkbeelden over de zin van het lijden
  • Speciale aandacht voor chronische pijn, depressie, medetijden en schuldgevoel
  • Mild, modern, menselijk

Lijden is een werkwoord, vindt Jilesen. Pijn, teleurstelling, onrecht en ellende zijn een gegeven. Ook God kan daar weinig aan doen, denk hij. Maar hoe wij daarmee omgaan, of we eraan lijden of niet, dat is een andere kwestie.

Het geloof en de mensen om ons heen kunnen ons helpen de ellende te aanvaarden en daardoor minder te lijden. Jilesen legt uit hoe. Gebaseerd op moderne theologische en psychologische inzichten. Redenerend vanuit ervaringen via denkbeelden, naar de praktijk.

Martien Jilesen (1930) werkte ruim 40 jaar als pastor en psychotherapeut in Duitsland. Daar publiceerde hij onder andere het vertaalde: ‘Met God op weg – Retraite in het dagelijkse leven’ (Kok, 1996, co-auteur: J. Jülicher)