20 mei 2019

Nieuwe telefoonnummers

Category: Provinciekruisheer @ 14:38

Het Provincialaat Kruisheren Europa en de Kruisheren van Sint Agatha zijn voortaan bereikbaar via nieuwe telefoonnummers. Het nieuwe algemene telefoonnummer is +31 485 725 340.


04 dec 2013

Post-kapitteldag: vitalisering van onze spiritualiteit

Category: Provinciekruisheer @ 17:59

In de eerste volle week van de maand augustus van dit jaar vond te Maaseik in België het driejaarlijkse gewone provinciaal kapittel van de Europese Kruisherenprovincie plaats. U vindt hiervan een gedetailleerd verslag – met foto’s – op deze website. Voorafgaande werden in februari en mei drie pre–kapitteldagen gepland. Toen werd voorbereidend werk gedaan, om het eigenlijke kapittel goed en efficiënt te doen verlopen. Op vrijdag 8 november 2013, en woensdag 11 december 2013 vonden twee post–kapitteldagen plaats, telkens in de priorij van Maaseik. Deze initiatieven lieten toe meer tijd en ruimte te geven aan het onderling bespreken van wezenlijke elementen van ons religieus leven als kruisheer.

spiri-dag13-1

studiedag Kruisheren bezinnen zich over de beleving van hun spiritualiteit

De eerste post–kapitteldag pikte het thema op waarmee het pre–kapittelproces op 11 februari 2013 begonnen was: vitalisering van onze spiritualiteit. Na de bespreking van een basisdocument, werd toen een kapittelcommissie aangesteld. De medebroeders Jan Rooijakkers, Edgard Claes en Pierre-Paul Walraet kregen de opdracht een sessie rond het thema voor te bereiden. Deze sessie vormde de agenda voor de eerste post–kapitteldag.

Deze dag had, eigen aan de aard van het onderwerp, een overwegend bezinnend karakter. Geen verkondiging van ingewikkelde theorieën over spiritualiteit. Medebroeders vertelden over wat hen vooral persoonlijk (individueel) bezielt. Er werden geen besluiten genomen en geen beleidsbepalende richtingen aangegeven waarmee de prior provinciaal en zijn raad aan de slag moeten gaan. De post–kapitteldag resulteerde vooral in korte, haalbare aanbevelingen en inspirerende opmerkingen die mogelijkerwijze onze spiritualiteit kunnen verlevendigen.


23 okt 2013

Kruisheren vieren hun jubileum

Category: Provinciekruisheer @ 17:57

Op vrijdag 4 oktober 2013 verzamelden zeven medebroeders–jubilarissen zich in het klooster van Maaseik voor een feestelijke dag. Het waren de klasgenoten Frans Dortmans en Ries Sterke die dit jaar 60 jaar als kruisheer geprofest zijn. De confraters Klaus Coolen, Toon Thys en Huub Wagemans vieren de veertigste verjaardag van hun priesterwijding. Ook Prior Provinciaal Peter Snijkers, en Vice Provinciaal Roger Janssen behoren tot de jubilarissen. Zij vieren hun zilveren professiefeest. Verder zijn er de confraters Jan Gorissen (60 jaar priester), Paul Delbrassine (60 jaar priester), Guido Kreft (50 jaar geprofest), en Marinus Hendriks (50 jaar geprofest).

jubilarissen

vlnr: Huub Wagemans, Frans Dortmans, Klaus Coolen, Toon Thys, Roger Janssen, Peter Snijkers en Ries Sterke

Een meer uitgebreid verslag over deze jubilarissendag met nog andere foto’s vindt u in het Bulletin van de Kruisheren van de Europese Provincie.


14 aug 2013

Impressies van het provinciaal kapittel 2013

Category: Provinciekruisheer @ 14:33

kapittellogo

In de week van 4 tot 9 augustus 2013 hield de Europese kruisherenprovincie Zalige Theodorus van Celles haar driejarig provinciaal kapittel. Zowel de religieuze idealen als het leven in de afgelopen drie jaar zijn overwogen, en van daaruit is het algemene beleid voor de komende jaren vastgesteld. Als nieuw bestuur van de provincie zijn gekozen: Peter Snijkers o.s.c., prior-provinciaal, Roger Janssen o.s.c., vice-provinciaal en Pierre-Paul Walraet o.s.c., raadslid.
Lees meer voor een verslag van dag tot dag…


25 sep 2012

Impressie van de Provinciedag op 19 september 2012 in Hannut

Category: Provinciekruisheer @ 17:49

opening van de provinciedag
De provinciedag wordt geopend.
Vlnr: Toon Rutten o.s.c., prior van Pratista (Ind), Peter Snijkers o.s.c., prior provinciaal van Europa, en Marcel Smits o.s.c.

Op woensdag 19 september kwamen ruim 30 confraters samen voor een provinciedag. Een frisse start na de zomervakantie! De Kruisherenpriorij van Hannut zette de deuren gastvrij open. Bij een kop koffie konden de medebroeders elkaar hartelijk begroeten. Provinciaal Peter Snijkers opende de voormiddagsessie. Hij heette iedereen welkom. Ook drie medebroeders uit de Indonesische Provincie Sang Kristus, met verlof in Nederland, waren aanwezig: Toon Rutten, Tjeu Kuppens en Rob Stigter. Hun deelname aan onze Provinciedag werd op prijs gesteld. Confrater Jan Koopman, die uit de Kongolese proprovincie Martyrs de Bondo naar Europa terugkeerde, werd begroet! Ontmoeting, bezinning, uitwisseling, en informatie …: activiteiten van deze provinciedag die als volgt werden ingevuld.
Lees verder…


01 jan 2012

Welkom confraters Belo Horizonte

Category: Provinciekruisheer @ 17:53

De Braziliaanse medebroeders in Belo Horizonte
Vlnr: Tiago van Winden, João van Doren, Teófilo Dalessi, Leonardo Bogaartz, Haroldo Hubers, Guilherme van de Lokkant

Op 1 januari 2012 zijn de Nederlandse medebroeders in Brazilië bij het ophouden van de Braziliaanse provincie Senhor Bom Jesus opgenomen in de Europese provincie van de Zalige Theodorus van Celles. Wij heten hen van harte welkom in de Europese provincie van waaruit zij vele jaren geleden als missionaris uitgezonden werden naar het land van het Kruis.

Tags: ,


24 jan 2011

Buitengewoon Provinciaal kapittel 2011

Category: Provinciekruisheer @ 17:54

De provincie van de Zalige Theodorus van Celles van de Orde van het Heilig Kruis hield op 6 en 7 februari 2011 een buitengewoon keuzekapittel om een nieuwe provinciaal te kiezen. De nieuwe bestuurssamenstelling is: Peter Snijkers o.s.c., prior provinciaal, Wim Slangen o.s.c., vice-provinciaal, Jan Rooijakkers o.s.c., Guy Rigole o.s.c. en Edgard Claes o.s.c., raadsleden.


12 aug 2010

Provinciaal kapittel 2010

Category: Provinciekruisheer @ 17:56

Van 1 tot 6 augustus 2010 waren 28 kruisheren in Kommern, Duitsland bijeen om het driejaarlijkse provinciaal kapittel te houden. Ook is een nieuw bestuur gekozen, bestaand uit: Huub Wagemans o.s.c., Prior provinciaal, Peter Snijkers o.s.c., vice-provinciaal, Jan Rooijakkers o.s.c., Wim Slangen o.s.c. en Guy Rigole o.s.c., raadsleden.


07 mei 2010

Oord van helder licht

Category: Provincie,Publicatieskruisheer @ 17:56

In het kader van het 800-jarig jubileum van de Orde van de Kruisheren heeft de Europese provincie “Oord van helder licht. 800 jaar Orde van het Heilig Kruis, 1210-2010” als jubileumboek uitgegeven. Ordehistoricus dr. R. Janssen o.s.c. heeft geschreven over de verschillende perioden in de lange geschiedenis van de Orde. Daarnaast zijn vele illustraties opgenomen uit het rijke erfgoed van de kruisheren.
Het boek is te koop via het contactformulier van deze website.

dr. Roger Janssen o.s.c.
Oord van helder licht; 800 jaar Orde van het Heilig Kruis; 1210-2010
ISBN 978-90-815-3220-4; 384 pags.; prijs € 30, excl. verzendkosten.