15 okt 2013

Kruisheren vieren 60 jaar aanwezigheid in Duitsland

Category: Gemeenschappenkruisheer @ 17:56

Op zondag 15 september 2013, daags na het Hoogfeest van Kruisverheffing, vond te Wuppertal–Beyenburg in Duitsland een eenvoudige maar niet minder sprekende viering plaats. Deze viering hield verband met de zestigjarige aanwezigheid van de Kruisheren in Duitsland. Het betreft hier de verjaardag van de tweede periode van aanwezigheid in de geschiedenis van de kruisherenorde.

Om 9u werd de eucharistie gevierd, waarin confrater Chris Aarts o.s.c. voorging. Concelebranten waren de medebroeders Johannes Feller o.s.c. en Pierre-Paul Walraet o.s.c. als vertegenwoordiger van de Prior Provinciaal van de Europese Kruisherenprovincie. En niet te vergeten de twee medebroeders die het klooster van Beyenburg bewonen. De medebroeders Gerard Vos o.s.c. en Dirk Wasserfuhr o.s.c.. Pater Chris Aarts verzorgde ook de homilie.

Na de viering werd iedereen uitgenodigd om in processie naar het kerkhof van Beyenburg te trekken. Dit kerkhof ligt kort bij het kloosterpand en de kerk. Er werd een betekenisvol gedachtenismoment gehouden voor alle Kruisheren die er begraven liggen. Er werd gebeden, de graven werden gezegend. De aanwezigen werden uitgenodigd om een witte roos bij een van de graven te leggen. Dit gebeurde in een respectvolle stilte.

Na dit bezoek aan het kerkhof, was er voor genodigden een eenvoudige maaltijd voorzien. Daar werden herinneringen uit de verleden geschiedenis van de medebroeders in Duitsland verteld.

gedachtenis op het kerkhof

Confraters Gerard Vos, Dirk Wasserfuhr, Johannes Feller en Chris Aarts maaltijd tot besluit


15 jan 2012

Afscheid van de kruisheren in Runkst-Hasselt

Category: Gemeenschappenkruisheer @ 17:52

Afscheid in Hasselt

Na meer dan 51 jaar verlaten de kruisheren Hasselt. Dit werd op zondag 15 januari in de Heilig Kruiskerk in Runkst-Hasselt met een drukbezochte afscheidsviering herdacht. De dankbaarheid voor die jarenlange zorg en dienstbaarheid van de kruisheren in Runkst en omgeving stond in de viering centraal.