Categorie: Pro-provincie Congo

  • Congolese Kruisheren tot diaken en priester gewijd

    Donderdag 29 augustus 2013, gedachtenis van het martelaarschap van Johannes de Doper, was een bijzonder feestelijke dag voor het bisdom Butembo-Beni, gelegen in de Noord Kivu provincie van de Democratische Republiek Congo. De lokale bisschop, Monseigneur Paluku Sikuli Melchisédeck, wijdde door handoplegging en gebed zes nieuwe priesters en zes diakens. Onder deze wijdelingen waren ook […]

  • Wijdingen in Butembo (RD Congo)

    Op donderdag 26 januari zijn drie medebroeders in Butembo (RD Congo) gewijd door Mgr Paluku Sikuli Melchisédech, bisschop van Butembo. Kambale Sambya Zawadi Jean-Marie die vorig jaar op 24 juli diaken werd gewijd heeft de priesterwijding ontvangen. Uiterst links Jean-Marie Zawadi, naast hem Bauris Nzwamba Masomo En Mathe Musubao Arnaud en Nzwamba Masomo Bauris zijn […]

  • Met wortels tot in het water

    Bij gelegenheid van het jubileum van de Orde der Kruisheren en van de onafhankelijkheid van Congo, schreef ordehistoricus dr. Roger Janssen o.s.c. een geïllustreerde geschiedenis van de Kruisheren-missie in West-Uelé (Kongo) van 1920-1993. In 1920 reisden de eerste kruisheren-missionarissen af naar Congo. Zij gingen evangeliseren in West-Uelé, met Bondo als centrum. Meer dan honderd broeders […]