28 sep 2013

Congolese Kruisheren tot diaken en priester gewijd

Category: Pro-provincie Congokruisheer @ 17:54

Donderdag 29 augustus 2013, gedachtenis van het martelaarschap van Johannes de Doper, was een bijzonder feestelijke dag voor het bisdom Butembo-Beni, gelegen in de Noord Kivu provincie van de Democratische Republiek Congo.

De lokale bisschop, Monseigneur Paluku Sikuli Melchisédeck, wijdde door handoplegging en gebed zes nieuwe priesters en zes diakens. Onder deze wijdelingen waren ook zes jonge Kruisheren, namelijk de confraters: Kambale Muhongya François-Xavier, Kakule Nzumbuko Faustin, Kambale Sikulikimbya Emmanuel, Kahindo Makuko Baudouin en Mumbere Kayange Remacle werden – samen met één diaken van het bisdom – tot priester gewijd. In diezelfde viering werd confrater Kakule Tawitemwira Albin, die afgelopen juni zijn studies theologie en missiologie voltooide, diaken gewijd, samen met vijf seminaristen.

De wijdingsplechtigheid vond plaats tijdens de eucharistieviering voorgegaan door genoemde bisschop in de parochiekerk van Kitatumba te Butembo. De viering begon om 9.30u lokale tijd en nam meer dan vijf uren in beslag. Hartelijke gelukwensen aan alle medebroeders en hun diocesane collega’s.

wijding

Bij het zingen van de litanie van alle heiligen

wijdeling

Wijdeling knielt voor de bisschop


26 jan 2012

Wijdingen in Butembo (RD Congo)

Category: Pro-provincie Congokruisheer @ 17:51

Op donderdag 26 januari zijn drie medebroeders in Butembo (RD Congo) gewijd door Mgr Paluku Sikuli Melchisédech, bisschop van Butembo. Kambale Sambya Zawadi Jean-Marie die vorig jaar op 24 juli diaken werd gewijd heeft de priesterwijding ontvangen.


Uiterst links Jean-Marie Zawadi, naast hem Bauris Nzwamba Masomo

En Mathe Musubao Arnaud en Nzwamba Masomo Bauris zijn tijdens dezelfde plechtigheid diaken gewijd. De wijdingsplechtigheid vond plaats tijdens de eucharistieviering voorgegaan door Mgr Melchisédech die werd gehouden in de parochiekerk van Kitatumba in Butembo op donderdag 26 januari vanaf 9u.
Aan de wijdelingen, hun verantwoordelijken en alle medebroeders van harte een dikke proficiat.


Arnaud Mathe Musubao


12 aug 2010

Met wortels tot in het water

Category: Pro-provincie Congo,Publicatieskruisheer @ 17:55

Bij gelegenheid van het jubileum van de Orde der Kruisheren en van de onafhankelijkheid van Congo, schreef ordehistoricus dr. Roger Janssen o.s.c. een geïllustreerde geschiedenis van de Kruisheren-missie in West-Uelé (Kongo) van 1920-1993.

In 1920 reisden de eerste kruisheren-missionarissen af naar Congo. Zij gingen evangeliseren in West-Uelé, met Bondo als centrum. Meer dan honderd broeders en priesters hebben er tot 1993 met hart en ziel hun religieus apostolaat uitgedragen in dienst van de Kerk. Zij leerden er werken in een gans andere leefwereld dan die van hun thuisland. Mettertijd evolueerde hun apostolaat van heersen in dienstbaarheid voor de inlanders naar handelen met en voor de inlanders. De jaren zestig vormden in meer dan één opzicht een breuklijn. Een aantal missionarissen werd vermoord. De kruisheren-missie kreeg na de onafhankelijkheid van Congo en de rebellie van de Simba’s een ander profiel. Vanaf de jaren zeventig werd ze progressief overgedragen aan de inlandse clerus. In 1993 verlieten de laatste kruisheren met pijn in het hart het bisdom Bondo. De orde was toen al begonnen met een nieuw project in de Kivu.

Het boek is te koop via het contactformulier van deze website.
dr. Roger Janssen o.s.c.
Met wortels tot in het water; De Kruisheren-missie in West-Uelé; 1920-1993
Uitgever Clairlieu; 280 pags. (geann. en geïll.); prijs € 30, excl. verzendkosten.